Waar kan ik informatie terugvinden over de tussenkomst van het Riziv voor mHealth en telegeneeskunde?

Het Riziv werkt aan een kader voor de tegemoetkoming van telegeneeskunde en mHealth-toepassingen.


Samen met de FOD Volksgezondheid, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en het eHealth-platform is aan de hand van 24 projecten nagegaan hoe mHealth-toepassingen in ons zorgmodel kunnen werken. 

Op basis van de resultaten van dit project is er een validatiepiramide opgesteld om mHealth een plaats te geven binnen het Belgische zorgmodel.  Het hoogste niveau van deze validatiepiramide (M3) heeft betrekking op de terugbetaling van mHealth-toepassingen.

Meer info is terug te vinden op 

  • de website van het Riziv
  • mHealthBELGIUM: het Belgisch platform voor mobiele yoepassingen die CE-gemarkeerd zijn als medisch hulpmiddel

Terug naar de cursus

Laatste wijziging: maandag, 1 februari 2021, 11:16 AM