Wat is een BIS-nummer?

Wat is een BIS-nummer?

Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer dat toegekend wordt aan personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister, maar die toch nauwe en stabiele relaties onderhouden met België in verschillende sectoren (sociale zekerheid, gezondheid, …).

In de context van de gezondheidscrisis is het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) een noodzakelijk identificatiemiddel in het kader van de voorschriften voor opsporingstesten voor COVID-19.

Een INSZ kan bestaan uit :

  • hetzij een rijksregisternummer (toegekend door het Rijksregister)
  • hetzij een BIS-nummer, toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan personen die geen rijksregisternummer hebben (dit BIS-nummer wordt opgeslagen in het BIS-register).

Artsen met een actief visum die niet over een medisch softwarepakket beschikken kunnen ook BIS-nummers aanmaken via volgende toepassing: https://www.ehealth.fgov.be/rnconsult/manage/Terug naar cursus

Laatste wijziging: maandag, 16 augustus 2021, 17:25