SumEHR

Wat is de gezondheidssamenvatting (SumEHR)?

De gezondheidssamenvatting of SumEHR (Summarized electronic health record) wordt opgemaakt door de huisarts. Een huisarts kan relevante gegevens van zijn patiënten opladen naar Vitalink zoals onder andere actuele (medische) problemen, risicofactoren (allergieën en intoleranties) en medische  antecedenten.
 

  • Administratieve gegevens
  • Contactgegevens van een contactpersoon
  • Medische voorgeschiedenis
  • Actuele problemen
  • Risicofactoren
  • Vaccinaties
  • Actieve medicatie
  • Wilsbeschikkingen

Wat is het nut van de SumEHR (gezondheidssamenvatting)?

De SumEHR (summarized electronic health record) heeft als doel de zorgcontinuïteit te verzekeren.
Een burger die ziek is en naar een wachtpost gaat zal daardoor beter kunnen geholpen worden door de arts die van wacht is. Een arts die van wacht is zal namelijk dankzij de SumEHR belangrijke medische basisinformatie kunnen verkrijgen.

Video 


Video: mijn gezondheidssamenvatting


Terug naar de cursus

Laatste wijziging: vrijdag, 22 januari 2021, 19:37 PM