Is een elektronisch voorschrift voor personen zonder een rijksregisternummer mogelijk?

Is een elektronisch voorschrift voor personen zonder een rijksregisternummer mogelijk?

Indien de patiënt geen rijksregisternummer heeft, kan een arts een BIS-nummer aanvragen. Meer info over het BIS-nummer kan je terugvinden op volgende link:…

In het geval het toch niet mogelijk is om een BIS-nummer aan te vragen, dan is dit een geval van overmacht waarbij de voorschrijver dus op papier mag voorschrijven.

Enkele voorbeelden van personen zonder rijksregisternummer zijn:

  • pasgeborenen (indien een kind een ISI+ nummer heeft kan je dit als voorschrijver wel manueel invoeren en dus toch elektronisch voorschrijven) 
  • vluchtelingen
  • expats
  • buitenlanders, toeristen


Terug naar cursus

Laatste wijziging: donderdag, 16 september 2021, 11:18