Catalogus

Aan het laden
Gebruikte filters

Tot 90 onderdelen

Verwijderen

Delen

Mensen met wie je deze URL deelt, zien mogelijk niet dezelfde studieobjecten als jij, vanwege verschillen in zichtbaarheidsintellingen en rechten.
Kopieer de link naar het klembord

Praktijkondersteuning

Opleiding

Pro-actieve opvolging van patiënten met diabetes in de huisartsenpraktijk

Opleiding

Behandeling van Chronische Pijn in de Eerste Lijn

Opleiding

Klinisch assessment voor verpleegkundigen

Opleiding

Hartfalen voor verpleegkundige in de huisartsprakijk/Eerstelijnsprakijk

Opleiding

Opgroeien

Opleiding

Omgaan met agressief en intimiderend gedrag in de huisartsenpraktijk of wachtpost – praktische workshops in alle provincies Kopie 4

Opleiding

Omgaan met agressief en intimiderend gedrag in de huisartsenpraktijk of wachtpost – praktische workshops in alle provincies Kopie 3

Opleiding

Omgaan met agressief en intimiderend gedrag in de huisartsenpraktijk of wachtpost – praktische workshops in alle provincies Kopie 2

Opleiding

Omgaan met agressief en intimiderend gedrag in de huisartsenpraktijk of wachtpost – praktische workshops in alle provincies Kopie 1

Opleiding

Omgaan met agressief en intimiderend gedrag in de huisartsenpraktijk of wachtpost – praktische workshops in alle provincies

Opleiding

Omgaan met moeilijke patiënten, preventieve veiligheidsmaatregelen en de impact van agressie-incidenten in de huisartsenpraktijk

Opleiding

Aanpak van alcohol in de huisartsenpraktijk

Opleiding

Summer of Sumehr - Kwaliteitsvol registreren in uw EMD voor een betere zorgcontinuïteit

Opleiding

Intrafamiliaal geweld: verdiepende sessie ouderenmisbehandling

Toolbox

Sociale kaart

Opleiding

Intrafamiliaal geweld: verdiepende sessie partner- en seksueel geweld

Opleiding

Intrafamiliaal geweld: verdiepende sessie kindermishandeling

Toolbox

eHealthBox

Toolbox

PZON betrokkenheid