Break the glass principe

Break the glass principe

In geval van nood (bv. in een wachtpost of op spoed) kan de arts zonder een therapeutische relatie toch de gezondheidszorg van de patiënt raadplegen. Dit via de noodprocedure (break the glass). Het gebruik van deze uitzonderlijke procedure wordt gelogd. Dit ter bescherming van de privacy van de patiënt.


Terug naar de cursus

Laatste wijziging: maandag, 26 april 2021, 11:20 AM