Vitalink

Welke info staat op Vitalink?

Vitalink is de digitale kluis voor de elektronisch gedeelde informatie afkomstig van de eerste lijn in Vlaanderen.
Volgende gegevens kunnen er geraadpleegd worden via het portaal MyHealthviewer

 • De gezondheidssamenvatting
 • Het medicatieschema
 • De vaccinaties
 • De bevolkingsonderzoeken
 • Het kindrapport

Welke bevolkingsonderzoeken staan op Vitalink?

Dankzij Vitalink en via My Health Viewer kan u voor elk van deze onderzoeken nakijken wanneer u zich best nog eens laat onderzoeken en wat uw resultaten waren van vorige onderzoeken.

Er zijn drie bevolkingsonderzoeken naar kanker:

 • baarmoederhalskanker, voor alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar. Ze worden uitgenodigd  om één keer om de 3 jaar  een uitstrijkje te laten nemen.
 • dikkedarmkanker, voor mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar. Ze krijgen om de 2 jaar een uitnodiging met een afnameset, om een stoelgangstaal op te sturen naar een labo.
 • borstkanker, voor vrouwen van 50 tot 69 jaar. Ze krijgen om de 2 jaar een uitnodiging om een screeningsmammografie te laten nemen.

Staan alle vaccinaties op Vitalink?

De vaccins die in Vitalink getoond worden zijn de vaccins die vaccinatoren geregistreerd hebben via Vaccinnet.

Vaccinnet is een bestel- en distributiesysteem voor vaccins die door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden aan artsen-vaccinatoren in het kader van haar programmatisch vaccinatiebeleid. Dit bestelsysteem is gekoppeld aan een registratiesysteem voor vaccinaties.

Wat is het kindrapport van Kind&Gezin?

In Vlaanderen doet Kind en Gezin regelmatig een preventief medisch onderzoek bij kinderen tussen 0 en 3 jaar. Kind en Gezin heeft dus gegevens over alle kinderen van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest waarvan de ouders een beroep doen op de preventieve zorgdiensten van Kind en Gezin. Het gaat om gegevens over anamnese en lichamelijk onderzoek, zoals:

 • Resultaten van tests en onderzoeken (gehoortest, voeding, ...)
 • Lengte, gewicht, hoofdomtrek en curves
 • Ontwikkelingsonderzoek
 • Vaccinaties (tab 'Vaccinaties')
Deze gegevens vormen het medisch kinddossier. Als ouder kunt u deze gegevens van uw minderjarig kind consulteren via MyHealthviewer.


Terug naar de cursus

Laatste wijziging: vrijdag, 22 januari 2021, 19:36 PM