Over welke applicaties gaat het en waar wordt specifiek op gelet?

Apps kunnen verschillende doeleinden nastreven, zoals:

 • adviesverstrekking aan patiënten
 • adviesverstrekking aan zorgverstrekkers
 • ondersteuning van de triage van patiënten
 • monitoring van patiënten in het kader van een zorgrelatie met een zorgverstrekker of een zorginstelling
 • organiseren van video- of audiocommunicatie voor een raadpleging zonder fysiek contact
 • … 

Meer bepaald wordt aandacht besteed aan:

 • het nut van de apps of platformen in het licht van de bestrijding van de coronacrisis
 • het feit of de apps of platformen afdoende wetenschappelijk onderbouwd zijn
 • het feit of de apps of platformen in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en state-of-the-art informatieveiligheidsbeginselen
 • het feit dat, op domeinen waar dit belangrijk is, initiatieven worden samengebracht en disparate ontwikkeling, die de effectiviteit of de efficiëntie ondermijnt, wordt vermeden
 • het feit dat de apps of platformen geen onnodige bijkomende belasting veroorzaken bij de reeds zwaar gesolliciteerde zorgverstrekkers en zorginstellingen, en dat zoveel mogelijk wordt gezorgd voor eenmalige inzameling en hergebruik van informatie, conform de AVG
 • het feit dat de apps of platformen, waar nuttig, integreren met of gebruik maken van de reeds bestaande diensten inzake eGezondheid, zoals het elektronisch voorschrijven via Recip-e, het hub-metahubsysteem voor toegang tot relevante documenten, de gezondheidskluizen, of de basisdiensten van het eHealth-platform
 • het feit dat de apps of platformen, waar nuttig, de relevante, in principe anonieme informatie doorspelen aan het beleidsondersteunend platform van Sciensano
De Task Force had dus een coördinatie- en regiefunctie opgenomen. Beslissingen van de Task Force kunnen niet worden beschouwd als een formele certificatie van de apps of platformen. De aanbieders en gebruikers van de apps blijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, de veiligheid en de naleving van de regelgeving, zoals de AVG of de regelgeving inzake medische hulpmiddelen.


Terug naar de cursus

Laatste wijziging: dinsdag, 26 januari 2021, 14:22 PM