Wat betekent het advies van de TaskForce voor een applicatie?

Beslissingen die de Task Force heeft geformuleerd kunnen niet worden beschouwd als een formele certificatie van de apps of platformen. De aanbieders en gebruikers van de apps blijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, de veiligheid en de naleving van de regelgeving, zoals de AVG of de regelgeving inzake medische hulpmiddelen.

 
Beslissingen van de Task Force houden ook geenszins in dat voor het aanbieden of gebruiken van de app of het platform enige rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding van de overheid zou kunnen worden bekomen. Elke beslissing daaromtrent is voorbehouden aan de bevoegde organen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).
 
Een gunstige beslissing van de Task Force omtrent een app of platform mag wel worden beschouwd als een ondersteuning ervan door de federale overheid om hem te publiceren in de appstores van bvb. Apple of Android.


Terug naar de cursus

Laatste wijziging: dinsdag, 26 januari 2021, 14:22