Wat is mHealth en telegeneeskunde?

Telegeneeskunde ("Tele-medicine') is het verstrekken van gezondheidsdiensten door middel van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in situaties waarin de gezondheidswerker en de patiënt of twee gezondheidswerkers zich niet op dezelfde plaats bevinden. Telegeneeskunde omvat de transmissie van medische gegevens en informatie voor de preventie, diagnose, behandeling en follow-up van patiënten. Binnen deze definitie passen ook de termen tele- en videoconsultatie.

De term mHealth (of “mobiele gezondheid”) bestrijkt de medische en volksgezondheidspraktijken waarvoor mobiele apparaten worden gebruikt. Veel van deze toepassingen bieden mogelijkheden voor zelfcontrole van fysieke en mentale parameters en voor het automatisch ter beschikking stellen van gepersonaliseerde informatie en adviezen.

Telegeneeskunde maakt deel uit van eGezondheid of eHealth, wat de Europese Commissie definieert als instrumenten en diensten die op informatie- en communicatietechnologieën zijn gebaseerd en die bijdragen tot een betere preventie, behandeling, toezicht en beheer van gezondheid en levenswijze. eGezondheid omvat naast de telegeneeskunde ook instrumenten en diensten zoals eGezondheidsplatforms, digitale voorschriften, informatiesystemen en elektronische medische dossiers.

Onderstaande figuur schetst het verband tussen de 3 termen. Meer info is hier terug te vinden.


Bron: Sherihane, B., & Rita , B. (2019). Grensoverschrijdende telegeneeskunde: praktijken en uitdagingen.
Terug naar de cursus

Last modified: Friday, 17 June 2022, 3:45 PM