In welke gevallen mag je op papier voorschrijven?

Sinds 1 januari 2020 is elektronisch voorschrijven via Recip-e verplicht. In enkele uitzonderlijke omstandigheden kan je toch voorschrijven op papier, namelijk:

  • als de voorschrijver op 1 januari 2020 64 jaar was.
  • wanneer de voorschrijver op verplaatsing is zoals bij huisbezoeken, in WZC's of in het ziekenhuis. Op verplaatsing kan de voorschrijver geen bewijs van elektronisch voorschrift afprinten om mee te geven aan de patiënt. Het meegeven van dit bewijsje is nog steeds verplicht. Omwille van deze reden mag de voorschrijver op verplaatsing nog voorschrijven op papier.
  • bij overmacht. De meest voorkomende gevallen van overmacht zijn deze:
    • Recip-e server in panne
    • algemene panne bij het eHealth-platform
    • het niet in het bezit zijn van het rijksregisternummer van de patiënt, bijvoorbeeld bij pasgeborenen, expats, buitenlandse toeristen...In de meeste gevallen is het echter wel mogelijk om een BIS-nummer aan te maken. Een BIS-nummer kan je aanmaken in je softwarepakket. Indien deze functionaliteit niet aanwezig is in het softwarepakket dan kan je volgende online toepassing gebruiken: https://www.ehealth.fgov.be/rnconsult/manage/ Meer info over het BIS-nummer vind je hier.


Terug naar cursus

Laatste wijziging: maandag, 16 augustus 2021, 17:27