Is het verplicht om een papieren bewijs van elektronisch voorschrift af te geven aan de patiënt?

Neen. Vanaf nu (15/09/2021) ben je als voorschrijver niet meer verplicht om een papieren bewijs van elektronisch voorschrift af te geven aan de patiënt. 

Echter!

De patiënt heeft, tijdens elk bezoek aan de voorschrijver, de keuze om al of niet een papieren bewijs van elektronisch voorschrift van zijn voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw) te ontvangen. De keuze ligt dus bij de patiënt, niet bij de voorschrijver.


Let op: Om de verspreiding van het virus COVID-19 tegen te gaan is het voor voorschrijvers van geneesmiddelen mogelijk – met de toestemming van de patiënt – om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen, maar wel de RID-code van het voorschrift via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). Meer info kan hier teruggevonden worden.


Terug naar cursus

Last modified: Thursday, 2 September 2021, 5:33 PM