Probleem pasgeborenen

Probleem: pasgeborenen ontvangen hun rijksregisternummer en hun ISI+ -kaart3 meestal pas na twee maanden. Als zij voordien medicatie nodig hebben, is er nog geen gebruiksvriendelijke manier voor de ouders om die “papierloos” af te halen. 

Oplossing

Langere termijn: tegen begin 2022 zullen pasgeborenen binnen de 24 uur een rijksregisternummer krijgen en ook sneller een ISI+-kaart ontvangen. 

Korte termijn: 

Voorschrijver

o       De pasgeborene heeft nog geen rijksregisternummer: klassiek papieren voorschrift meegeven

o       De pasgeborene heeft wel een rijksregisternummer maar nog geen ISI+ kaart: een elektronisch voorschrift is mogelijk, maar nog niet volledig gedematerialiseerd. De voorschrijver geeft het best nog een papieren bewijs van elektronisch voorschrift mee. Als de ouders aangeven dat ze digitaal willen werken en ze weten hoe ze als ouder kunnen inloggen op www.mijngezondheid.be in naam van de pasgeborene, kan er ook met een digitaal bewijs van elektronisch voorschrift gewerkt worden. 

Apotheker: indien de ouder zonder papier naar de apotheek komt, raden we de volgende stappen aan:

o       nagaan of het kind al een ISI+ kaart heeft. Dat is de gemakkelijkste oplossing.

o       nagaan of het kind al een rijksregisternummer heeft (RRN):

 

3 De ISI+-kaart bevat een code (kaartnummer en rijksregisternummer) die kan ingelezen worden of manueel kan worden ingevoerd. Er is geen chip.

·                 de digitale ouder via de smartphone laten inloggen – in naam van het kind – op www.mijngezondheid.be. Het voorschrift bevat een barcode die kan gescand worden.

·                 tegen begin 2022 zal het mogelijk zijn om via de webapp van de overheid MijnGeneesmiddelen op een gebruiksvriendelijkere manier de voorschriften van het kind te raadplegen.

·                 indien dat niet mogelijk is, dienen de ouders een papieren bewijs van elektronisch voorschrift te vragen aan de voorschrijver (rijksregisternummer nodig). Als de pasgeborene nog geen rijksregisternummer heeft, moet de voorschrijver een klassiek papieren voorschrift meegeven. Terug naar de cursus

Laatste wijziging: maandag, 22 november 2021, 14:26 PM