Problemen met nieuwe Belgische identiteitskaarten

Probleem: de nieuwste identiteitskaarten kunnen nog niet door alle eID-lezers gelezen worden. Er is een nieuwe eHealth-connector die de nieuwe eID-kaarten ondersteunt en die geïntegreerd zal worden in de software van voorschrijvers en apothekers. De integratie in de software van voorschrijvers is minder complex dan in die van apothekers. De lezing van nieuwe kaarten zal dus sneller mogelijk zijn bij de arts dan bij de apotheker, maar om voorschriften volledig papierloos te kunnen afhalen moet  de lezing ook mogelijk zijn in de apotheek.

Oplossing

Langere termijn: vanaf 1 januari 2022 zullen alle nieuwe eID-kaarten werken in de apotheek

Korte termijn (tot eind 2021):

o   Voorschrijver: het advies is om voor deze nieuwe kaarten tot eind 2021 níet uit te gaan van het gedematerialiseerd voorschrift. Dat betekent dat de voorschrijver voorlopig nog een bewijs van elektronisch voorschrift dient mee te geven op papier en/of dat patiënten met een dergelijke kaart dat bewijs kunnen ophalen via één van de bestaande apps (na identificatie via itsme). Dat laatste is enkel een optie als duidelijk is dat de patiënt overweg kan met één van de bestaande apps.

o   Apotheker: indien een patiënt zijn of haar geneesmiddelen toch komt ophalen met een van de nieuwste eID’s, raden we volgende stappen aan:

- Als er een geldige therapeutische relatie bestaat, is aflevering op basis van het rijksregisternummer mogelijk

- Als er geen geldige therapeutische relatie meer bestaat:

  • inlezen van de kaart
  • manueel het kaartnummer en het rijksregisternummer inbrengen  
  • de patiënt via de smartphone laten inloggen op één van de bestaande apps.
  • een RID-code vragen aan de voorschrijver

als geen van bovenstaande zaken mogelijk is, dient de patiënt een papieren bewijs van elektronisch voorschrift te vragen aan de arts
Terug naar de cursus

Laatste wijziging: maandag, 22 november 2021, 14:23