Problemen met bijzondere identiteitskaarten (bijv. voor diplomaten, bepaalde Europese kaarten)

Probleem: bepaalde bijzondere identiteitskaarten (bijv. voor diplomaten en hun gezinsleden) bevatten geen chip en hebben geen Belgisch rijksregisternummer. Ook sommige Europese kaarten vallen daaronder (inwoners van België zonder Belgische nationaliteit). Daardoor kunnen ze momenteel niet gebruikt worden voor het papierloos voorschrijven en afhalen van medicatie. 

Oplossing

Langere termijn: er lopen projecten met de betrokken administraties om in een structurele oplossing te voorzien. 

Korte termijn

o   Voorschrijver: dient een klassiek papieren voorschrift mee te geven. Een papieren of digitaal bewijs van elektronisch voorschrift is geen oplossing, want voor het elektronisch voorschrift is een Belgisch rijksregisternummer nodig. 

o   Apotheker: dient een klassiek papieren voorschrift te verwerken

Ter info: de volgende types kaarten voor diplomaten bestaan: P-kaart: administratief en technisch personeel van in België gevestigde diplomatieke zendingen en internationale organisaties; Ckaart: consulaire ambtenaren en gezinsleden; D-kaart: diplomaten en gezinsleden; E-kaart: kinderen jonger dan 5 jaar van een bevoorrechte vreemdeling; S-kaart: bedienend personeel en gezinsleden Terug naar de cursus

Last modified: Monday, 22 November 2021, 2:22 PM