Problemen met digitale vreemdelingenkaarten (= Belgische eID)

Probleem: voor vreemdelingenkaarten zijn een aantal problemen gesignaleerd. Doordat er voor deze kaarten geen testkaarten in omloop zijn, kost het meer tijd om te detecteren waar het probleem zich exact voordoet. 

De vreemdelingenkaarten bevatten een Belgisch rijksregisternummer en kaartnummer.

Oplossing: het uitgangspunt is dat een identiteitskaart steeds getest moet zijn opdat die bruikbaar is voor gedematerialiseerd voorschrijven. 

Langere termijn

o   De betrokken administraties werken aan testexemplaren voor de kaarten. 

o   Het eHealth-platform zal in de toekomst een lijst van geteste types van identiteitskaarten op haar website publiceren. Met die identiteitskaarten kunnen apothekers gedematerialiseerd voorschriften met zekerheid ophalen.

Korte termijn

Voorschrijver: het advies is om voor vreemdelingenkaarten níet uit te gaan van het gedematerialiseerd voorschrift. Dat betekent dat de voorschrijver voorlopig nog een bewijs van elektronisch voorschrift dient mee te geven op papier en/of dat patiënten met een dergelijke kaart dat bewijs kunnen ophalen via één van de bestaande apps2 (na identificatie via itsme). Dat laatste is enkel een optie als duidelijk is dat de patiënt overweg kan met één van de bestaande apps.

Apotheker: indien een patiënt zijn of haar geneesmiddelen toch komt ophalen met een vreemdelingenkaart, kan de apotheker de volgende opties proberen:

o       de kaart inlezen

o       het kaartnummer en het rijksregisternummer manueel inbrengen   de patiënt via zijn of haar smartphone laten inloggen op één van de bestaande (web)apps. Dat is enkel mogelijk als de patiënt zich kan identificeren via itsme.

o       de RID-code vragen aan de voorschrijver

o       indien geen van bovenstaande zaken mogelijk is, dient de patiënt een

o       papieren bewijs van elektronisch voorschrift te vragen aan de arts


Ter info: de volgende types vreemdelingenkaarten bestaan: types A, B, C, D, EU, EU+, F, F+, H, M, N, (E, E+: vervangen door EU en EU+)

 

Recip-e kan de inhoud van een voorschrift nooit zien, maar kan wel de betrokken softwarepakketten contacteren voor overleg.

2  www.mijngezondheid.be, www.myhealthviewer.be of een andere (web)app zoals Helena, VoorschriftOpZak.
Terug naar de cursus

Laatste wijziging: maandag, 22 november 2021, 14:22 PM