eHealth / Recip-e werkt niet – systeem heeft een panne

eHealth / Recip-e werkt niet – systeem ligt plat

Dan hangt het van de keuze van de patiënt bij de voorschrijver af.

Koos de patiënt voor een papieren bewijs van elektronisch voorschrift?

Op een papier staat sowieso de inhoud van het voorschrift, Dus dat werkt altijd voor aflevering van geneesmiddelen.

Dan kan je als apotheker op basis van het papieren bewijs de geneesmiddelen meegeven. Het papieren bewijs blijft bij jou. Vanaf dat het systeem terug werkt, kan je de status van de voorschriften waarop de afgeleverde geneesmiddelen stonden, ingeven in het systeem van Recip-e.

Koos de patiënt voor een digitaal bewijs van elektronisch voorschrift?

Betreft het een app op de smartphone met real-time verbinding met Recip-e? Dan zal je bij een panne enkel toegang hebben tot het voorschrift als het reeds eerder werd gedownloaded, en als de app een tijdje deze downloads bijhoudt, en je dus tijdens die periode naar de apotheek gaat.

Betreft het een app die geen real-time verbinding heeft met Recip-e maar waarin wel een foto van het voorschrift wordt genomen Dan heb je eigenlijk een digitaal bewijs op de smartphone van de patiënt, dat niet afhankelijk is van de panne. Op basis daarvan kan je de geneesmiddelen meegeven. Vanaf dat het systeem terug werkt, kan je de status van de voorschriften waarop de afgeleverde geneesmiddelen stonden, ingeven in het systeem.

Koos de patiënt voor geen bewijs van elektronisch voorschrift? Hij biedt zich aan met een eID of elektronisch voorschrift.

Dan kan je de stappen volgen onder het digitale bewijs van elektronisch voorschrift. Want de ene mogelijkheid sluit de andere mogelijkheid niet uit.Terug naar de cursus

Laatste wijziging: woensdag, 15 september 2021, 14:25 PM