Welke zijn de drie verschillende mogelijkheden van afleveren?

Door de dematerialisatie zijn er nu mogelijkheden van afleveren. Dit via een papieren bewijs, via een digitaal bewijs of zonder bewijs.

Merk op: deze drie mogelijkheden zijn gelijkwaardig / evenwaardig en de patiënt beslist. Hij kiest of hij wel of niet een papieren bewijs van elektronisch voorschrift wilt ontvangen.

Hieronder beschrijven we de 3 verschillende mogelijkheden.

1. Papieren bewijs

  • De voorschrijver geeft het papieren bewijs (op vraag van de patiënt) mee.
  • De patiënt print thuis zelf het papieren bewijs af.

De patiënt geeft vervolgens het papieren bewijs van elektronisch voorschrift af aan de apotheker.

2. Digitaal bewijs

  • De patiënt toont de barcode (RID code) op het digitale bewijs via een Smartphone aan de apotheker.

3. Zonder bewijs van elektronisch voorschrift

  • De patiënt gaat zelf met zijn eID of rijksregisternummer. Voor dat laatste moet er een therapeutische relatie  tussen patiënt en apotheker zijn. Deze therapeutische relatie ontstaat door het inlezen van het eID van de patiënt en is 15 maanden geldig.


Terug naar de cursus

Laatste wijziging: dinsdag, 14 september 2021, 19:05 PM