Wat betekent de keuzevrijheid rond het voorschrift van de patiënt?

De patiënt heeft, tijdens elk bezoek aan de voorschrijver, de keuze om al of niet een papieren bewijs van elektronisch voorschrift van zijn voorschrijver te ontvangen.
Terug naar de cursus

Last modified: Tuesday, 14 September 2021, 7:00 PM