Wat betekent 1 product per voorschrift?

De voorschriften zullen telkens 1 product bevatten, behalve een paar uitzonderingen. Dus beide situaties, zijnde 1 geneesmiddel als verschillende geneesmiddelen op 1 voorschrift, zullen blijven voorkomen.

Vanaf nu ben je als voorschrijver verplicht om in de meeste gevallen 1 geneesmiddel per voorschrift voor te schrijven. Jouw softwarepakket zal dit automatisch voor jou regelen. Tevens zal jouw softwarepakket ervoor zorgen dat er tot 4 voorschriften op 1 A4 geprint kunnen worden. Dit voor het geval de patiënt nog een papieren bewijs vraagt. 

Alle geldige voorschriften die reeds werden aangemaakt, kunnen -buiten de uitzonderingslijst-nog meerdere producten per voorschrift bevatten.

Als apotheker kan je op vraag van de patiënt een deel van de voorschriften of alle voorschriften tegelijk afleveren. Daarnaast de patiënt de privacy en reservatie per voorschrift instellen.Terug naar de cursus

Laatste wijziging: dinsdag, 14 september 2021, 18:49