Wanneer zal een therapeutische relatie aangemaakt worden?

Wanneer de patiënt het voorschrift via zijn elektronische identiteitskaart of zijn rijksregisternummer zal afhalen zal de apotheker een therapeutische relatie moeten aanmake.

Deze duurt dan 15 maanden.


Terug naar cursus

Laatste wijziging: maandag, 16 augustus 2021, 17:26 PM