In welke gevallen kan de CTPC tool gebruikt worden?

In collectiviteiten wordt de CTPC aanbevolen in volgende gevallen:

 • Patiënt voldoet aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19 
 • Hoog-risico contact van een geval van COVID-19 
 • Screening ziekenhuisopname (non-COVID) en dagziekenhuis 
 • Nieuwe bewoner residentiële collectiviteit  
 • Aanbeveling terugkeer uit een land of regio met een hoog infectierisico  
 • Coronalert 
 • Uitzonderlijk indien duidelijk klinische nood bij een patiënt die valt onder een risicogroep 
 • Screening vertrek buitenlandse reis (rek. patiënt € 46.81) 
 • Screening collectiviteit 
 • Screening bedrijf  
 • Clusteronderzoek 


Terug naar de cursus

Laatste wijziging: woensdag, 27 januari 2021, 18:50